Septemberhälsningar!

Våra gäster från Saudi-Arabien har anlänt! Jag och biträdande rektorn Sussie hälsade dem personligen välkomna på måndagen 4.9 och fick en känsla av en ytterst trevlig och artig grupp lärare och rektorer som är ivriga att lära sig om vårt skolsystem. Många av våra lärare har dessutom kommit fram med nytänkande idéer om hur deras vistelse kan utnyttjas till fullo. De kommer i början att följa med vår undervisning i engelska samt undervisning för IB-sidans ettor, dvs. PreDP.

Förutom gästerna ovan får vi besök av hela 40 studerande från Danmark på fredagen 8.9. Ett fullt hus, kan man säga!

Nu är det enbart några dagar kvar till Mattlidens gymnasiums 40-års jubileumfest, som aktiva alumner ordnar. Hela 450 alumner och personalmedlemmar kommer att fira Mattlidens färd i skolans gymnastiksal på lördagen 9.9. En före detta ”Mattlidenit” Mark Levengood håller festtalet. Dagen innan, fredagen 8.9, kommer våra studerande att få en festlig lunch. Menyn har våra studerande själva röstat fram.

Gymnastiksalen ska nog även efter festen vara i gott skick för höstens studentskrivningarna sparkas igång på måndagen 11.9. Hörförståelseproven hålls i gymnasiets lilla gymnastiksal och de skriftliga och/eller elektroniska proven hålls i den stora gymnastiksalen.

Ni vårdnadshavare har alla fått inbjudan till Esbo stads invånarkväll gällande placeringen av gymnasieutbildningen i Esbo. Kvällen hålls i Mattlidens skolcentrum 11.9 kl. 19-20.30. Hoppas att så många er av som möjligt kan delta! Ett viktigt ärende som berör oss alla. Den nyvalda direktionen kommer att ge sitt utlåtande kring det förslag som presenteras och vi här på skolan kommer även att be vår personal samt vår nyvalda studerandekårstyrelse att ge sina utlåtanden.

Och nu kommer de tråkiga dock nödvändiga meddelanden:

Mopoparkeringen… Om det finns en Parkering förbjudet -skylt så ska man inte heller parkera där. Gäller främst området utanför köket.

Tobaksrökningen… Skolområdet är fortfarande ett rökfritt område. Det värsta är då våra studerande röker framför små dagis- eller lågstadiebarn. Diskutera allvarligt hemma ifall ditt barn tillhör de studerande som röker.

Skollunchen… Av någon anledning är våra gymnasister de mest nonchalanta av hela skolcentret att lämna tillbaka sina bestick, tallrikar och brickor utan mängder av matrester. Pga detta går diskmaskinen helt enkelt sönder. Ta gärna upp detta hemma.

Andra viktiga datum på kommande:

  • Föräldrakväll IB2: 12 september
  • Utvärderingsvecka för period 1: 25.-29.9.
  • Period 2 börjar: 2.10
  • LEAP (Linked European Awareness Program) i Norge: 2.-5.10

Jag önskar er alla en solig fortsättning på hösten!

Saana Ruotsala

Rektor