Hej!

Efter vårens kommunalval i april skall det väljas ny direktion till Mattlidens gymnasium. Om du är intresserad så anmäl intresse till mig via e-post eller Wilma. Hittills har jag fått en intresserad och det behövs betydligt fler. I senaste utvärdering som vårdnadshavare till studerande i åk 16 svarade på så fanns frågan om vårdnadshavarna har möjlighet att delta i utvecklingen av gymnasiets verksamhet. På den frågan fick vi lägst poäng av er, endast 3,43 på nationella sidan och 3,17 på IB-sidan, då maximipoäng är 5. Nu har ni alla er chans och få vara med och delta i utvecklingen av vår verksamhet - ta vara på den!

Jag hoppas att ni alla besvarar vår enkät gällande skolfrånvaro som jag just har skickat ut via Wilma.

Skolans Flexvecka håller på som bäst med många intressanta kurser. Lördagen den 20.5 är obligatorisk skoldag i gymnasiet och vi deltar alla i Stafettkarnevalen på olika sätt, som löpare eller i publiken. Sedan har vi i stället ledigt fredagen den 26.5 efter Kristi himmelsfärdsdag. Skolan slutar lördagen den 3.6 men de studerande i åk 1 - 2 har sin vårfest 2.6 kl. 14.00.

Nästa läsårs arbetstider är även de fastslagna:

Höstterminen inleds torsdagen den 10.8.2017 och pågår fram till fredag 22.12.2017.
Höstlov: måndag 16.10.2017 - fredag 20.10.2017
Jullov: lördag 23.12.2017 - söndag 7.1.2018

Vårterminen inleds måndagen den 8.1.2018 och avslutas lördagen den 2.6.2018.
Sportlov: måndag 19.2.2018 - fredag 23.2.2018

Abiturienternas sista egentliga skoldag är torsdag 15.2.2018

Några axelplock bland de kommentarer vi fick av skolans vårdnadshavare i åk 16 som besvarade den stora utvärderingen via Wilma:             

”Det verkar vara mera grupparbeten och arbeten i de olika ämnena än vad andra gymnasier har. Och det är bra att det inte är endast proven som utgör grunden för bedömningen åtminstone i en del ämnen. Har känslan av att lärarna har yrkeskompetens. Stämningen verkar bra också mellan årskurserna.”    

”Eleverna får ta ansvar och de satsas på även annat än vanlig undervisning som tutorer, skoltävlingar och teater.”   

”Skolan har bra stämning, lärarna är bra.”

“I feel that my child has received encouraging feedback and that my child has been seen by the teachers. Thank you for providing such a great atmosphere!”

Vi fick bäst resultat gällande hur Informations- och kommunikationsteknik utnyttjas i lärandet samt hur de studerande får stöd i studierna och att gymnasiets verksamhet är öppen och interaktiv. På IB-sidan värderas även det högt att de studerande bemöts på ett jämlikt och rättvist sätt.

Över lag var vårt resultat positivt och vi hade på 15 av 20 frågor ett resultat över medeltalet i Esbo samt på de övriga 5 resultat som låg nära medeltalet. Den största skillnaden var 0,20 gällande hur gymnasiet ger de studerande goda kunskaper och färdigheter samt en god beredskap inför fortsatta studier.

 

Skalan var följande:           

5                    helt av samma åsikt           

4                    av samma åsikt                                       

3                    varken av samma eller annan åsikt                               

2                    av annan åsikt                                         

1                    helt av annan åsikt                                  

 

Informations- och kommunikationsteknik utnyttjas i lärandet

Mattlidens gymnasium                              4,48

Mattlidens gymnasium IB                         4,43

Medeltal, alla gymnasier i Esbo                4,08

 

De studerande har möjlighet att själva sammanställa sina studieprogram

Mattlidens gymnasium                              4,30

Mattlidens gymnasium IB                         3,43

Medeltal, alla gymnasier i Esbo                4,14

 

De studerande får stöd i studierna

Mattlidens gymnasium                              4,10

Mattlidens gymnasium IB                         4,33

Medeltal, alla gymnasier i Esbo                3,72

 

Gymnasiets verksamhet är öppen och interaktiv

Mattlidens gymnasium                              4,29

Mattlidens gymnasium IB                         4,17

Medeltal, alla gymnasier i Esbo                3,95

 

IB-linjen hade högst poäng gällande:

De studerande bemöts på ett jämlikt och rättvist sätt    4,50 (Nationella 3.86, alla 3,95)

Atmosfären i gymnasiet är god                                      4,50 (Nationella 4,05, alla 4,09)

 

mvh Laila Andersson