Novemberhälsningar!

De sista anmälningschansen inför flexveckan i april pågår. Vi ser positivt på det att flera studerande från de finskspråkiga gymnasierna som deltar med Mattliden i flexveckan har vågat stiga över språktröskeln och välja en kurs från vårt kursutbud. Vi uppmuntrar även våra egna studerande att utnyttja chansen att finslipa sin finska genom att delta i en finskspråkig kurs som erbjuds av Espoonlahti, Kaitaa eller Haukilahti.

Model European Parliament (MEP) ordnas som bäst (4-11.11) av fem svensk- och finskspråkiga gymnasier i huvudstadsregionen. Tack till alla Mattliden studerande som ställt upp som frivilliga och delegater. Ett stort tack också till alla familjer som ställt upp som värdfamiljer.

På fredagen den 17 november ordnas dagsverksdagen. Varken undervisning eller skollunch erbjuds i skolan på den dagen. Skolan samlar pengar till Corazón Grande, ett barnhem för flickor i Cochabamba, Bolivia. De flesta flickor i barnhemmet är offer för fysisk och psykisk misshandel. Initiativtagare och föreståndare till hemmet är Siw Broman från Finland. Hemmet invigdes i april 2006 och efter utbyggnaden år 2010 är Corazón Grande ett hem för 24 flickor i åldern två till aderton år. Deltagande i dagsverksdagen innebär att studerandena arbetar in 15 € som betalas in på kontot: Corazon Grandes faddrar rf., FI4613313000108656. Kom ihåg att ange referens: 20161. Under dagsverksdagen står gymnasiets korridorer tomma då gymnasiets personal har en fortbildningsdag på Svartå tillsammans med hela studerandekårsstyrelsen.

Under dagsverkedagen, dvs. den 17 november, anländer höstens studentexamensresultat. Resultaten förs in i skolans register under dagen vilket betyder att de syns för studerandena i Wilma. Vänligen räkna med att det alltid kan förekomma tekniska problem. Den 23 november har studerandena sin deadline att anmäla sig till vårens studentskrivningar.

På tal om studentskrivningar ordnas höstens studentdimission 5.12 kl. 11.30. Festligheterna varar en dryg timme. Alla vårdnadshavare och familjemedlemmar till höstens studenter är välkomna!

Kom även ihåg temakvällen kring rusmedel och alkohol som hålls 16.11.2017, kl. 18.30. Under kvällen har ni möjlighet att få mera information och diskutera kring ämnet rusmedel, alkohol och unga. Ni får även tips om hur man kan diskutera ämnet hemma med sina ungdomar och vad man kan fästa uppmärksamhet vid vad gäller användning av olika rusmedel. Anmälning senast 14.11: http://mattlidensff.nettilomake.fi/form/5095 Efter temakvällen bearbetar vi i klasserna rusmedel i samarbete med EHYT ry. (Ehkäisevä päihdetyö ry.).

Period 2 börjar närma sig sitt slut och 22.11 börjar utvärderingsveckan. I december kommer både studerandena och personalen att utvärdera både den nya positionsmodellen samt den nya 5-dagars utvärderingsveckan. Vi önskar att så många studerande som möjligt sätter tid på att svara på den enkät så att vi har tillräckligt med kött på benen att planera det kommande läsåret och att se till att det löper så smidigt som möjligt.

Den 24.11 är den sista dagen av vårt samarbetsprojekt mellan Esbo stad, HY+ och Saudi-Arabien. Besöket har varit lyckat och givande. Det kan hända att liknande projekt förverkligas i framtiden, vilket vi på Mattliden ser positivt på.

Mattliden har valt att ordna denna höst mycket evenemang på grund av Finland 100 samt för att bygga upp skolandan. Förutom den lyckade konserten i Musikhuset 23.10:

  • får åk 15 och 17 se på en tankeväckande teaterpjäs ”Mammas flicka” på Lilla teatern. Åk 15 deltar i en kvällföreställning 23.11 och åk 17 på en dagföreställning 29.11. Vi försöker ordna pjäsen även för åk 16 på våren.
  • ordnas en festkonsert på 4.12 i samarbete med grundskolan. Samma konsert hålls för vårdnadshavare 19.12 kl. 18.30. Mattlidens elever och studerande står för programmet.
  • är biografen på Iso Omena bokad 8.12 kl. 13.00 för hela Mattlidens gymnasium. Finland 100 -veckan avslutas därmed med den nyligen utsläppta filmen ”Tuntematon sotilas – Den okända soldaten”.
  • hade åk 17 sin lyckade aktivitetsdag på Sundholmen 31.10 och liknande eftermiddagar ordnas för resten av studerandena 18. (åk 16) och 20.12 (åk 15).

Jag önskar er alla krafter för att kämpa med mörkret och kylan!

Saana Ruotsala

rektor

Mattlidens gymnasium