Skolåret inleds 8.8 åk19 kl 9:00 i matsalen, åk 17 och 18 kl 11:00 i lilla gymnastiksalen.