Glad fortsättning på hösten!

Skolåret har nu på riktigt satts igång vilket syns och känns i byggnaden. Trots den nya studerandeloungen är det trångt i korridorerna under rasterna så länge vi har ett fullt hus dvs. alla årskurser på plats. Därför har vi bestämt att hålla våra klassrumsdörrar öppna under rasterna (utom kemi- och fysiklabbet samt bildkonst- och musiksalen). Då kan studerande söka utrymme i de tomma klassrummen i stället för de smala korridorerna. Jag ber studerandena att vänligt påminna lärarna att öppna dörrarna ifall de förblir stängda – det sitter förståeligt i deras ryggmärg efter alla dessa år att låsa dörren efter att lektionen tagit slut.

Studerandeskåp: för kännedom. Vi kommer att under jullovet byta ut åtminstone en stor del av de gamla, stora kombinationsskåp som finns på den s.k. gröna sidan. Detta för att kunna få plats för flera skåp med mindre dimensioner utan att det blir ännu trängre i korridorerna. De studerande som har ett sådant skåp bör vara förberedda att tömma dem under december. I januari får då alla våra studerande egna personliga skåp (nu behöver alla i åk 1 dela på skåp med någon annan).

Det förekommer i växande mån artiklar och nyheter i medierna om gymnasiestuderandenas stressnivåer och trötthet. Dessutom vet vi som redan befinner oss i arbetslivet hur lätt det är att glömma att ta hand om sig själv och sitt välmående då man försöker möta arbetslivets växande krav. Därför kommer Mattlidens gymnasium att ordna en temadag kring psykiskt och fysiskt välmående för alla våra studerande 28.11. Under dagen ordnas det ett spektrum av workshoppar och föreläsningar därifrån alla kan hitta något som intresserar en, ger nya tankar eller bara ger en möjlighet att koppla av en stund! Vi återkommer med detaljerna så fort vi fastslagit tidtabellen. Save the date!

Under detta läsår pågår två projekt som fått understöd av Utbildningsstyrelsen. Skolan i rörelse -projektet, som under förra läsåret möjliggjorde trivsamma aktiviteter som klättringen på Alberga Huippu, fortsätter vilket betyder att vi även under detta läsår har mån och möjlighet att organisera liknande evenemang. Dessutom sätter vi igång projektet med namnet Esbo Agenda 2020, vilket handlar om internationalisering och hållbar utveckling i andan av FNs Agenda 2030. Där samarbetar vi med Kaitaan lukio, Kodaikanal International School, en internationell skola i Indien, samt Barefoot College, en global organisation som med flera samarbetspartner utbildar samhällen i de utsatta världsdelarna. Mer om detta så fort projektet fått luft under sina vingar.

Viktiga datum under period 1:

  • 5.-8-9 Vildmarkskurs i Kemijärvi
  • 6.-7.9 Skolfotografering
  • 17.9 – 1.10 Höstens studentskrivningar
  • 21.9 Utvärderingsveckan för period 1 börjar
  • 28.-29.9 gemensamt TOK seminarium i Vasa mellan Mattlidens IB1 och Vasa Övningsskola
  • 1.10 Period 2 börjar

Med vänlig hälsning,

Saana Ruotsala

rektor

Mattlidens gymnasium