Våra överenskommelser för en god trivsel i Mattlidens gymnasium

Trivseln i en skola är viktig för att skapa bästa möjliga förutsättning för en god inlärning.

Mattlidens gymnasium kännetecknas av en internationell miljö som bygger på respekt och öppenhet. Vi hälsar på varandra och är ett föredöme för de yngre eleverna i vår skolbyggnad genom vårt respektfulla bemötande av varandra. Det betyder att vi har ett gemensamt ansvar för allas trygghet och trivsel i skolan.

Följande överenskommelser gäller studerande, lärare och övrig personal. De gäller under skoltid samt under alla tillställningar som ordnas av skolan även utanför skolområdet och utanför skoltid.

överenskommelser

1.     Lektionerna är vår arbetstid och vi kommer i tid till lektionerna och ger alla arbetsro. Ifall en lärare inte infinner sig till lektionen kontaktar en studerande kansliet.

2.     Vi respekterar de som jobbar i vårt skolkök. Vi delar matsal med grundskolan som har som regel att varken ytterkläder eller väskor tas med till matsalen. I fall vi äter på grundskolans tid så respekterar vi deras regler. Under gymnasiet tur har vi givetvis ett gott bordsskick och för bort våra kärl. Vi undviker pga. hygienorsaker att ta med ytterkläder och väskor till matsalen och då vi blir tillsagda tar vi av oss våra mössor.

3.     Vi respekterar skolans städ- och vaktmästarpersonal. Vi är alla måna om skolans egendom och bidrar till att hålla skolbyggnaden snygg. Vidare ser vi till att även hela skolområdet är i gott skick. Vi slänger papper i papperskorgarna och lämnar inte matrester efter oss.

4.     Av säkerhetsskäl meddelar vi rektor eller kansliet om vi har någon gäst på besök eller om andra utomstående personer vistas i vår skola.

5.     Rökning och snusanvändning är förbjuden på skolområdet liksom alkohol och andra rusmedel. (Tobakslagen 1976/693 och Alkohollagen 1994/1143)

6.     Vi visar hänsyn genom att följa trafikreglerna och parkerar cyklar, mopeder och bilar bara där det är tillåtet.

7.     Vi följer gymnasielagen och gymnasieförordningen vad gäller ordningen i en skola (GyL § 25, GyL § 26 och GyF § 11)

Tillsammans skapar vi en inspirerande arbetsmiljö med en bra stämning som bygger på att allas röster blir hörda.