Inom ramen för Esbos 2020-projekt har Mattlidens gymnasium och Kaitaan lukio ett samarbete med Kodaikanal International School i Tamil Nadu i södra Indien. Projektet arbetar för Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Det gör vi genom att öka medvetenheten om de hållbarhetslösningar som implementeras av organisationen Barefoot College i världens fattigaste byar och det arbete de gör för att utbilda de mest utsatta barnen på landsbygden i Rajasthan, samt hitta olika sätt att stödja det arbetet.

   

Mattlidens gymnasium och Kaitaan lukio har en diplomkurs inom temaområdet hållbarhet. De studerande som vill avlägga diplomet väljer först 6 kurser som har anknytning till målen för hållbar utveckling. Kurskorgen innehåller ca 15-20 av gymnasiets obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Som avslutning skriver den studerande ett diplomarbete. De studerande som avlagt diplomet kan sedan ansöka om att få fortsätta fördjupa sig i hållbar utveckling genom att delta i samarbetet med Indien. Följande resa till Indien går av stapeln i februari 2021. 

Annika Westermarck och Anna Rustén-Bergenwall (koordinerande lärare)