Enligt regeringens linjedragningar ordnar Mattlidens gymnasium all sin undervisning på distans fram till 13.4.2020.  Distansundervisningen sker enligt det följande:

Period IV: 16.-20.3.2020 och 23.-27.3.2020 (2 veckor varav en är en utvärderingsvecka)

  • Lärarna informerar sina studerande VECKOVIS I ETT WILMAMEDDELANDE PER KURS om instruktioner/uppgifter/material som täcker hela veckan MÅ - FRE. Uppgifterna/materialet finns och sköts sedan i de plattform som lärarna väljer, dvs. Classroom osv. Ifall lärarna håller distansundervisning i realtid, använder de tider där kursens riktiga lektioner vanligtvis skulle ske.
  • deadline för uppgiftsinlämning:
    • positioner 1-4 onsdag kl. 16
    • positioner 5-8 fredag kl. 16. 

Flexvecka 30.3-3.4.2020 inhiberas och blir en del av Period V:

  • Alla flexkurser är inhiberade. Detta betyder att Period V och alla dess kurser börjar redan under flexveckan dvs. 30.3.
  • En del av flexveckakurserna (t.ex. MAA12 som är en riksomfattande fördjupad kurs) kan under våren/sommare avläggas som självstudier: Kontakta ämnesläraren i detta fall.

Period V: 30.3 - 30.5.2020:

  • Närmare instruktioner om hur kurserna avläggs och undervisas i period V skissas tillsammans med lärarna efter studentskrivningarna 24.3.2020 och skickas till studerandena därefter. Det kommer inte att handla om enbart självstudier utan mångsidiga arbetssätt med hjälp av digitala verktyg.
  • IB Finals dvs. IB-studentskrivningarna ordnas än så länge enligt planerna i maj. Examinanderna kommer att bli informerade om arrangemangen senare under våren.

Vi återkommer inom de närmaste dagarna med mer omfattande information.