SE NEDAN ESBO STADS MEDDELANDE. TEXTERNA I KURSIV ÄR TILLÄGG SOM GÄLLER ENBART MATTLIDENS GYMNASIUM.

***

Distansundervisningen i gymnasierna fortsätter hela vårterminen

I Esbos gymnasier fortsätter studierna i form av distansundervisning hela vårterminen. Gymnasiestuderandena kan delta i utdelningen av lunchpaket fram till slutet av maj. Mer information om detta kommer senare via Wilma.

Denna vår ordnar man inte traditionella vårfester/studentdimissioner i skolbyggnaderna, men gymnasierna har möjlighet att själva ordna virtuella vårfester och dimissioner via distansförbindelser. Nu planeras en gemensam festdag för gymnasierna till hösten, på lördag 29 augusti. Gymnasierna kommer att informera närmare om arrangemangen gällande både vårens virtuella fester och augustidimissionen.

Alla studerande har förtjänat festligheter, och även i undantagsförhållanden uppmärksammas vårterminens slut och utexamineringen av nya studenter.

Gymnasierna informerar studenterna om hur betyg samt eventuella priser och stipendier kommer att sändas.

Länkarna nedan har Mattlidens gymnasiums egna årskursvisa instruktioner för:

  • hämtning kvarlämnade saker från studerandeskåpen
  • inlämning av skolbiblioteksböcker
  • anmälan till hösten studentskrivningar

Info för åk 19

Info för åk 18

Info för åk 17 & 16