NOVEMBERHÄLSNINGAR! 

En ny månad är här och drygt hälften av höstterminen redan ligger bakom oss. Vi har många intressanta händelser och projekt både på gång och på kommande. Så inta en bekväm ställning och läs!

Mattlidens gymnasium deltar i tävlingen HBL 10 min live - och nu behöver vi allas hjälp för att vinna! Den 7 november kl.18.00-18.10 sänder vi en liveshow som Mattlidens studerande över basgrupps- och årskursgränser tillsammans producerar, skådespelar, iscensätter och filmar med professionell utrustning. Se till att alla du känner tittar på livestreamen samt gillar och delar vår reklam på Facebook, eftersom gillningar och synlighet behövs för att vinna 10 min live-tävlingen mellan fyra olika gymnasier i Svenskfinland. Ju fler tittare och delningar - desto större chans att vi vinner. Mera info kommer på skolans Instagram. Håll utkik och sprid redan nu ordet. 

Samma dag, alltså den 7.11, får åk 19 ta del av Tunne työ-projektet, som för samman gymnasiestuderande med arbetslivet. Då ordnas nämligen ett stort arbetslivsevent i köpcentret Redi i Fiskehamnen.

Den 12.11 ordnas ungdomsfullmäktigeval och vi på Mattliden hoppas naturligtvis på ett aktivt deltagande i omröstningen bland våra studerande. Dessutom hålls Mattlidens studerandekårsval ca. en månad senare dvs.10.12. 

Samma vecka som ungdomsfullmäktigevalet får åk 18 besvara en enkät om gymnasiestudier. Enkäten riktar sig till alla andra årets studerande i samtliga gymnasier i huvudstadsregionen och ger oss nyttig information om hur våra studerande upplever sina studier och sin vistelse här hos oss.

Den 27.11 har vi Dagsverke på Mattliden. Alla studerande förväntas hjälpa till med hushållssysslor eller jobba i något företag och bidra med minst 15 € till dagsverksinsamlingen. I år går samtliga intäkter till Shiksha Niketan School som är en skola i norra Indien och som drivs av Barefoot College, vår samarbetspartner i det UBS-understödda projektet inom internationalisering och hållbar utveckling ”Esbo Agenda 2020”. Mer info om detta projekt och om skolan ges till studerandena under en morgonsamling inom kort. Det som dock redan nu kan avslöjas är att vi inom projektet har olika typer av studerandeutbyte på kommande med den andra samarbetspartnern Kodaikanal International School. Håll ögonen och öronen öppna! Efter dagsverksdagen inleds period III, dvs. den 28.11.

Som bäst håller en grupp ivriga studerande, lärare och vårdnadshavare på och planerar ett projekt ”Let’s talk about sex”, vilket kommer att förverkligas under december-januari. Initiativet till projektet har kommit från en grupp studerande och syftet med det är att öka vetskap och därmed välmående inom sexual hälsa. Under period II och III har vi även ett s.k. GHT-försök, där vi utarbetar ett fungerande system för grupphandledningssamlingar speciellt inför den kommande läroplansreformen. I period III betyder detta i praktiken att vi har en 30 min. grupphandledartimme (GHT) varannan vecka samt en 75 min. GHT under den sista veckan i perioden. Efter period IIII utvärderas försöket av studerande och lärare.

Vi har märkt att många av våra studerande är väldigt hungriga under skoldagen, vilket har en negativ inverkan på ork och energinivå. Därför kommer vi att börja servera knäckebröd, morgongröt eller frukt på förmiddagarna. Intresset till detta bland studerandena kartlägger vi via en enkät som pågår just nu. Tanken är att morgonmålsserveringen skulle inledas senast i period III.

Den 4.12 intar Helsingfors universitet Mattliden, då studerande i åk 17 och åk 18 får ta del av intressanta miniföreläsningar som dras av universitetsstuderande. Följande dag, den 5.12 firar vi självständighetsdag och studentdimission med musik och tal.

Kultur är på kommande till skolan under två tillfällen: den 9.12 får åk 19 ta del av Teater Taimines pjäs ”Lyckomanifestet” och den 17.12 får några undervisningsgrupper njuta av dansverket ”Solidaariset kehomme”.

I slutet av höstterminen hålls en lock down -övning, dvs. inlåsningsövning i skolan. Mera information om övningen skickas ut i ett senare meddelande. Höstterminen avslutas sedan med Mattlidens traditionella julkonsert den 19.12 på kvällen i Olars kyrka (OBS – inte kyrkan i Esbo centrum). Det välförtjänta jullovet inleds efter konserten.

I önskan av energi och studieiver trots mörknande tider,

Saana Ruotsala och Susanne Björkstén

rektor och biträdande rektor