Hej,

Enligt bildningsdirektör Harri Rinta-ahos och direktör Barbro Högströms beslut ordnar Mattlidens gymnasium sin undervisning för åk I och II på distans under tiden mån 16.3 - fre 20.3. Detta för att försäkra att studentsskrivningarna, som nu komprimerats till att ordnas enbart under nästa vecka, hålls utan större hinder. Distansundervisningen sker enligt det följande:

 • Lärarna meddelar sina studerande I ETT WILMAMEDDELANDE per kurs instruktionerna/uppgifterna som täcker hela veckan MÅ - FRE. Uppgifterna sköts sedan i de plattform som lärarna väljer, dvs. Classroom osv. 
 • deadline för uppgiftsinlämning:
  • positioner 1-4 onsdag kl. 16
  • positioner 5-8 fredag kl. 16. 
 • Närundervisningen fortsätter enligt läsordningen i skolan på måndagen 23.3.

MVH,

rektorerna

Mattlidens gymnasium

 

 

NOVEMBERHÄLSNINGAR! 

En ny månad är här och drygt hälften av höstterminen redan ligger bakom oss. Vi har många intressanta händelser och projekt både på gång och på kommande. Så inta en bekväm ställning och läs!

Mattlidens gymnasium deltar i tävlingen HBL 10 min live - och nu behöver vi allas hjälp för att vinna! Den 7 november kl.18.00-18.10 sänder vi en liveshow som Mattlidens studerande över basgrupps- och årskursgränser tillsammans producerar, skådespelar, iscensätter och filmar med professionell utrustning. Se till att alla du känner tittar på livestreamen samt gillar och delar vår reklam på Facebook, eftersom gillningar och synlighet behövs för att vinna 10 min live-tävlingen mellan fyra olika gymnasier i Svenskfinland. Ju fler tittare och delningar - desto större chans att vi vinner. Mera info kommer på skolans Instagram. Håll utkik och sprid redan nu ordet. 

Samma dag, alltså den 7.11, får åk 19 ta del av Tunne työ-projektet, som för samman gymnasiestuderande med arbetslivet. Då ordnas nämligen ett stort arbetslivsevent i köpcentret Redi i Fiskehamnen.

Den 12.11 ordnas ungdomsfullmäktigeval och vi på Mattliden hoppas naturligtvis på ett aktivt deltagande i omröstningen bland våra studerande. Dessutom hålls Mattlidens studerandekårsval ca. en månad senare dvs.10.12. 

Samma vecka som ungdomsfullmäktigevalet får åk 18 besvara en enkät om gymnasiestudier. Enkäten riktar sig till alla andra årets studerande i samtliga gymnasier i huvudstadsregionen och ger oss nyttig information om hur våra studerande upplever sina studier och sin vistelse här hos oss.

Den 27.11 har vi Dagsverke på Mattliden. Alla studerande förväntas hjälpa till med hushållssysslor eller jobba i något företag och bidra med minst 15 € till dagsverksinsamlingen. I år går samtliga intäkter till Shiksha Niketan School som är en skola i norra Indien och som drivs av Barefoot College, vår samarbetspartner i det UBS-understödda projektet inom internationalisering och hållbar utveckling ”Esbo Agenda 2020”. Mer info om detta projekt och om skolan ges till studerandena under en morgonsamling inom kort. Det som dock redan nu kan avslöjas är att vi inom projektet har olika typer av studerandeutbyte på kommande med den andra samarbetspartnern Kodaikanal International School. Håll ögonen och öronen öppna! Efter dagsverksdagen inleds period III, dvs. den 28.11.

Som bäst håller en grupp ivriga studerande, lärare och vårdnadshavare på och planerar ett projekt ”Let’s talk about sex”, vilket kommer att förverkligas under december-januari. Initiativet till projektet har kommit från en grupp studerande och syftet med det är att öka vetskap och därmed välmående inom sexual hälsa. Under period II och III har vi även ett s.k. GHT-försök, där vi utarbetar ett fungerande system för grupphandledningssamlingar speciellt inför den kommande läroplansreformen. I period III betyder detta i praktiken att vi har en 30 min. grupphandledartimme (GHT) varannan vecka samt en 75 min. GHT under den sista veckan i perioden. Efter period IIII utvärderas försöket av studerande och lärare.

Vi har märkt att många av våra studerande är väldigt hungriga under skoldagen, vilket har en negativ inverkan på ork och energinivå. Därför kommer vi att börja servera knäckebröd, morgongröt eller frukt på förmiddagarna. Intresset till detta bland studerandena kartlägger vi via en enkät som pågår just nu. Tanken är att morgonmålsserveringen skulle inledas senast i period III.

Den 4.12 intar Helsingfors universitet Mattliden, då studerande i åk 17 och åk 18 får ta del av intressanta miniföreläsningar som dras av universitetsstuderande. Följande dag, den 5.12 firar vi självständighetsdag och studentdimission med musik och tal.

Kultur är på kommande till skolan under två tillfällen: den 9.12 får åk 19 ta del av Teater Taimines pjäs ”Lyckomanifestet” och den 17.12 får några undervisningsgrupper njuta av dansverket ”Solidaariset kehomme”.

I slutet av höstterminen hålls en lock down -övning, dvs. inlåsningsövning i skolan. Mera information om övningen skickas ut i ett senare meddelande. Höstterminen avslutas sedan med Mattlidens traditionella julkonsert den 19.12 på kvällen i Olars kyrka (OBS – inte kyrkan i Esbo centrum). Det välförtjänta jullovet inleds efter konserten.

I önskan av energi och studieiver trots mörknande tider,

Saana Ruotsala och Susanne Björkstén

rektor och biträdande rektor

 

Vårdnadshavarbrev 1 2019-20

Hej alla!

Läsåret 2019 - 2020 har varit i full gång ett längre tag nu. Period 1 ligger redan bakom oss och höstens studentskrivningar börjar närma sig sitt slut. Gårdagens nyheter om händelserna i Kuopio var ytterst sorgliga och schokerande och vi påminner alla studerande att Mattlidens personal alltid kan kontaktas ifall man känner att man skulle behöva prata med någon.

Detta läsår kommer att präglas av teman trivsel och välmående samt hållbar utveckling och internationalisering:

Trivsel och välmående:

 • Skola i rörelse-projektet fortsätter med ett nytt inslag: vi erbjuder personal trainer -tjänster under skoltid till studerandena i små grupper. Studerandena har fått information om detta under den senaste veckan. Dessutom har det skaffats utepingisbord samt bordfotbollspel till gymnasiets utrymmen. All motion under skoldagen är ju välkommen!
 • Studerandevårdsarbetet på skolan utvidgar sig till att nå flera studerande, lärare och även vårdnadshavare. Den 2.10 och 8.10 samlas intresserade studerande, lärare och vårdnadshavare för att skapa material som behandlas bl.a. under skolans grupphandledarlektioner. Materialet kommer att beröra ämnen som t.ex. stresshantering och sexual hälsa. Skolan prövar sig fram under period 2 att hålla två längre grupphandledningslektioner i stället för korta, veckovisa träffar för att ha mer tid att även behandla dessa viktiga teman.
 • Lärare och studerande har satt igång en uppfräschning av innergården och amfiteaterns omgivning. På kommande är bl.a. nya bänkar och en väggmålning.
 • Under period 3 testar skolan att erbjuda mellanmål på eftermiddagen en gång i veckan.
 • Läroplansarbetet kring den kommande läroplansreformen GLP2021 har sparkats igång i Esbo och hos oss betyder det under detta läsår att vi fokuserar på lärarnas samplanering kring bl.a. ämnesövergripande samarbete samt jämn fördelning av studerandenas arbetsbörda. Vi hoppas att dessa åtgärder kan minska på stress hos studerandena och lärarna under gymnasiekursernas hektiska gång.

Hållbar utveckling och internationalisering:

 • Esbo Agenda 2020-projektet med Kaitaan lukio, Kodaikanal International School och Barefoot College fortsätter. I augusti fick vi besök av två personalmedlemmar från Kodaikanal och tillsammans planerade vi projektets fortsättning, som kommer att innebära bl.a. studerandeutbyte och diplomarbete i hållbar utveckling. Läsårets dagsverkesinsamling kommer att riktas till en skola i Indien som drivs av Barefoot College.
 • Mattliden fortsätter sitt deltagande i LEAP (Linked European Awareness Project), MEP (Model European Parliament) samt MUN (Model United Nations) och andra internationella samarbeten.
 • Mattlidens skolcentrum deltar i Esbo stads pilotprojekt kring sortering. Resultaten av detta ser vi inte ännu då projektet är i sin planeringsfas men hoppas att vi gör det så fort som möjligt.

Viktiga datum i oktober:

 • 7.10: Morgonsamling (gäller åk 19) i auditoriet
 • 7., 9. och 11.10: MAOLs fysik-, matematik- och kemitävlingar
 • 8.10: Info för studerande gällande flexveckan 2020
 • 8.10: Vårdnadshavarkväll kl. 18 à för åk 17 och 18. Anmälningen sker via länken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNMJERxlqF70zF9Yea8UwIpiOE7rmCgVVUQjjcuyKeUWalpw/viewform
 • 10.10: Omtent period 1
 • 23.10: Åbo Akademins bussturné är på besök (gäller åk 18)
 • 31.10: Högskoledagen (gäller åk 17)
 • 31.10: EK ordnar Halloween/Poker Night

Jag önskar er en solig höst och ett avkopplande höstlov!

Med vänlig hälsning,

Saana Ruotsala

rektor

Mattlidens gymnasium