Vårdnadshavarkvällar ordnas en gång per läsår per årskurs. Inbjudan till föräldrakvällarna skickas ut på wilma. Läsåret 2019-20 infaller vårdnadshavarkvällarna enligt följande: 

 

den 20.8.19  kl. 18-19.30 (åk I) Presentationen från mötet

den 8.10.19 kl. 18-20 (åk II och III) Presentation