Vårdnadshavarkvällar ordnas en gång per läsår per årskurs. Inbjudan till föräldrakvällarna skickas ut på wilma. Läsåret 2021-22 hålls vårdnadshavarkvällarna virtuellt och infaller enligt följande: 

 

den 31.8.2021  kl. 17.30-19 (åk I) 

den 5.10.2021 kl. 17.30-19 (åk II och III)