Vårdnadshavarkvällar ordnas en gång per läsår per årskurs. Inbjudan till föräldrakvällarna skickas ut på wilma. Läsåret 2020-21 hålls vårdnadshavarkvällarna virtuellt och infaller enligt följande: 

 

den 1.9.2020  kl. 17.30-19.30 (åk I) 

den 6.10.2020 kl. 18-20 (åk II och III)