Mattlidens gymnasium är det största finlandssvenska gymnasiet i Finland och det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden, köpcentret Iso Omena och metrostationen i Mattby. Trafikförbindelserna är därmed goda, såväl till Helsingfors och Kyrkslätt som till olika delar av Esbo och med Grankulla.

Gymnasiet har en svenskspråkig gymnasielinje och en engelskspråkig IB-linje. För närvarande har skolan ca 640 studerande, varav ca 150 studerar för den internationella studentexamen - International Baccalaureate. Resten studerar på svenska med siktet på den finländska studentexamen. Båda examina ger allmän högskolebehörighet.

Som landets största finlandssvenska gymnasium kan skolan erbjuda ett stort och mångsidigt studieutbud. Eftersom studieavsnitten oftast går många gånger, ger det flexibla möjligheter att bygga upp sitt individuella studieprogram och veckovisa schema. I skolans språkprogram ingår, förutom engelska och finska, även undervisning i spanska (A- och B-nivå), franska och tyska (B-nivå) sa. I Mattliden kan du avlägga de internationellt erkända språkexamina i tyska (DSD/Deutsches Sprachdiplom) och i franska (DELF/Diplôme d'études en langue francaise). Vi erbjuder även en stor mängd valfria studier, bl.a. i IT, företagsamhet, uttrycksförmåga samt laborationskurser i naturvetenskaper.

Skolbyggnaden har kontinuerligt renoverats och är anpassad till dagens behov. Våra studerande har gym, två läsesalar och en lounge till sitt förfogande. Undervisningen sker i utrymmen utrustade med modern teknologi.

Mattlidens gymnasium erbjuder kompetent undervisning och betonar livslångt lärande. Vi gör det i en anda av tolerans, medkänsla och öppenhet i en internationell miljö. Vi stöder studerandena i deras utveckling till kreativa och kritiskt tänkande individer genom att aktivt involvera dem i inlärningsprocessen och sin omgivning.

 

Front slideshow Nat Back to school

 

Historia

Skolan grundades år 1957 som Drumsö svenska samskola. År 1975 övertogs skolan av Esbo stad och sammanslogs med Esbo svenska mellanskola till Mattlidens skola och gymnasium. Sedan år 1977 har gymnasiet verkat som en fristående enhet under namnet Mattlidens gymnasium.

År 1990 fick vi status som s.k. affiliated school inom International Baccalaureate -organisationen och i juni 1991 fullt medlemskap. För närvarande har skolan ca 640 studerande av vilka ca 150 är IB-studerande, som studerar för den internationella studentexamen - International Baccalaureate.