Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. Skolan grundades år 1957 som Drumsö svenska samskola. År 1975 övertogs skolan av Esbo stad och sammanslogs med Esbo svenska mellanskola till Mattlidens skola och gymnasium. Sedan år 1977 har gymnasiet verkat som en fristående enhet under namnet Mattlidens gymnasium. År 1990 fick vi status som s.k. affiliated school inom International Baccalaureate -organisationen och i juni 1991 fullt medlemskap. För närvarande har skolan ca 550 elever av vilka ca 150 är IB-elever, som studerar för den internationella studentexamen - International Baccalaureate. Övriga elever förbereds för den finländska studentexamen. Båda examina ger allmän högskolebehörighet.
 
Mattlidens Gymnasium har en internationell framtoning. Utom IB-linjen erbjuder Mattliden även de internationellt erkända språkexamina i tyska (DSD/Deutsches Sprachdiplom) och i franska (DELF/Diplôme d'études en langue francaise). DSD och DELF lämpar sig lika väl för studerande på den nationella som på den internationella linjen. Examina administreras av skolan i samarbete med ambassaderna i respektive länder. I skolans språkprogram ingår för närvarande, förutom finska och engelska också franska, tyska och spanska.
 
Mattlidens gymnasium har utbyte med ett stort antal skolor i olika länder. De senaste åren har t.ex. skolor i följande länder varit aktuella: Frankrike, Italien, Norge, Polen, Skottland och Tyskland. Gymnasiet har ett omfattande och rikt kursutbud. Skolan erbjuder utöver ämnen i den nationella läroplanen bl.a. kurser i uttrycksförmåga, trafikkunskap, datakörkortet ECDL, programmering och spanska som B3 språk.
 

Front slideshow Nat Back to school