STUDIERELATERADE DOKUMENT:

POSITIONSSYSTEM

KURSBRICKA

KURSBESKRIVNINGAR (LP2016)

STUDIEGUIDE 2021-22

SKOLKALENDER

WILMA

LÄROPLAN

STUDIERNA I MATTLIDENS GYMNASIUM

Som Svenskfinlands största gymnasium kan vi erbjuda ett mycket mångsidigt kursutbud inom samtliga ämnen. Hos oss går kurserna ofta många gånger per år, vilket ger flexibla möjligheter att bygga upp sitt egna individuella studieprogram. Vårt breda kursutbud ger även en god grund för fortsatta studier, oberoende av inom vilken bransch du sedan vill fortsätta dina studier. Våra studiehandledare och lärare hjälper dig att bygga upp en studieplan som passar just dina intressen och mål. 

Nedan kan du bekanta dig med våra ämnesområden och internationella projekt:

MODERSMÅL OCH SPRÅK

MATEMATIK & IT

NATURVETENSKAPER

HUMANIORA

KONST & MUSIK

GYMNASTIK

INTERNATIONELLA PROJEKT

SATSNING BÅDE PÅ IDROTT OCH STUDIER

I Mattliden har du även goda och flexibla möjligheter att kombinera gymnasiestudier med en professionell idrottssatsning, och du kan dessutom få kurser tillgodoräknade för ditt idrottande på högre nivå. Våra toppidrottare uppskattar speciellt vår breda kursbricka där kurserna ofta går många gånger per år, vilket gör det lättare att pussla ihop schemat med idrottsutövandet.

FLEXVECKA

Mellan period 4 och 5 på våren har vi en flexvecka där alla studerande läser en kurs intensivt under en veckas tid. De flesta kurser som ordnas i flexveckan är något utöver det vanliga kursutbudet och flera kurser är ämnesövergripande. Vi försöker även koncentrera en stor del av våra studieresor utomlands till den här veckan. Vi ordnar vår flexvecka samtidigt som Haukilahden lukio, vilket betyder att våra studerande kan välja en flexkurs även där. Läs mera om flexveckans kursutbud HÄR.