Modersmål och litteratur

Modersmål och litteratur är ett livskunskapsämne och ett gott modersmål är grunden för all studieframgång. Ämnet fördjupar de studerandes kunskaper om och i det svenska språket, deras kommunikativa färdigheter och deras kunskaper om litteratur, kultur och identitet.

Förutom alla obligatoriska och fördjupade kurser erbjuder vi även flera tillämpade kurser med varierande innehåll. Det finns något för alla! 

Vi läser och skriver mycket och behandlar olika typer av multimodala texter. Vi ser på film och går på teater. Vi diskuterar och debatterar. Vi förbättrar världen helt enkelt.

Modersmålsämnet är också …

 Läs mera om de olika kurserna i modersmål i kursbeskrivningarna. 

 

Språk öppnar dörrar!

Mattlidens gymnasium erbjuder kurser i tre korta språk: tyska, franska och spanska, både på nybörjar- och fortsättningsnivå. Tyska talas av 120, franska av 280 och spanska av 550 miljoner människor runtom världen. Tyskland är det viktigaste landet för Finlands export, den fransktalande befolkningen kommer enligt prognos fördubblas inom de kommande 30 åren och spanska är världens näst största modersmål efter kinesiska.

Kunskaper i nya språk stärker de språk du redan kan och är en förutsättning för hållbar utveckling på många områden, bl.a. ekonomi, ekologi och jämställdhet.  Enligt experter inom utrikeshandel kan man köpa på engelska men för att sälja en produkt är det nödvändigt att kunna det lokala språket. 

Engelskan samt de inhemska språken ses ofta som baskunskaper att kunna ett främmande språk ses däremot som en stor merit. När finländare allt mera sällan kan flera främmande språk, har de som faktiskt har ett extra språk en betydande fördel. Dessutom märks det att du klarar av att fokusera och jobba hårt, eftersom det krävs för att du ska lära dig ett nytt språk. 

Forskning visar att språkstudier är som träning för hjärnan och gör den starkare och smidigare. Du reflekterar och analyserar när du lär dig ett nytt språk, vilket hjälper dig också i all annan inlärning. 

För varje språk du lär dig får du samtidigt insyn i och förståelse för en främmande kultur. Det ger dig möjligheten att bekanta dig med människor och förstå världen på ett helt annat sätt utan att behöva lita på översättare.

Under lektionerna jobbar vi med att tolka och producera olika typer av texter, under de första kurserna med mera fokus på det muntliga och kommunikation och gradvis mera i skrift. Vi använder oss av olika medier och förbereder dig inför den digitala studentexamen. 

När du lär dig ett nytt språk kan du nå dina egna mål beroende på vad som motiverar dig. Du kan välja vad du vill fokusera på enligt eget intresse. Vill du kunna fråga om vägen och beställa mat eller föra djupare samtal?

 

Vi erbjuder undervisning i franska, spanska och tyska på B2- och B3-nivå, samt grundkurser i kinesiska. Fr.o.m. hösten 2021 erbjuder vi även möjlighet att studera A-spanska (om tillräckligt stort intresse finns bland de antagna). Du har möjlighet att gå en förberedande kurs och avlägga Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) i franska och Deutsches Sprachdiplom (DSD) i tyska hos oss, om du t.ex. vill åka till Tyskland eller Frankrike för att studera efter gymnasiet.

Exempel på projekt och studieresor: 

Språkresa till Paris

Språkresa till Köln 

Språkresa till Madrid

Engelska

I vår alltmer globaliserade värld är engelskan både en resurs och en nödvändighet. Engelskaundervisningen i Mattliden bygger på genuint, relevant material med omvärlden och aktuella teman som inspirationskälla. En stark engelska öppnar dörrar och stöder självförtroendet. Vi fokuserar på alla språkens delområden och jobbar aktivt med att ge möjlighet till reflektion, diskussion och delaktighet.

 

Mattliden erbjuder förutom de obligatoriska kurserna som ger en stark grund och beredskap för studentskrivningarna och fortsatta studier, ett flertal tillämpade och fördjupade studier där studerandena får komma till sin rätt inom kompetenser de är intresserade av: från debatt- och diskussionskurser till kreativt skrivande. 

Finska

Hos oss kan du läsa finska på tre olika nivåer: modersmålsinriktad finska (för tvåspråkiga), A-finska (för svenskspråkiga) och B-finska (för svenskspråkiga med svaga förkunskaper i finska). Under kursernas gång fokuserar vi förutom på det skriftliga även på det muntliga, med tanke på alldagliga situationer och kommande studier och arbetsliv. Vi uppmuntrar studerande att våga använda finska i skolan och utanför skolan. 

 

Läs mera om de olika språkkurserna i kursbeskrivningarna.