Mattlidens gymnasium erbjuder kompetent undervisning och betonar livslångt lärande. Vi gör det i en anda av tolerans, medkänsla och öppenhet i en internationell miljö. Vi stöder studerandena i deras utveckling till kreativa och kritiskt tänkande individer genom att aktivt involvera dem i inlärningsprocessen och sin omgivning.

Som landets största finlandssvenska gymnasium (ca 580 studerande) kan vi erbjuda ett stort och mångsidigt kursutbud (här länk till de olika spåren, MODERSMÅL OCH SPRÅK, matematik och IT, HUMANIORA, NATURVETENSKAPER, KONST & MUSIK, idrott)samt flexibla möjligheter att bygga upp sitt egna individuella studieprogram.

Förutom de obligatoriska och fördjupade kurserna i gymnasiets nationella läroplan erbjuder vi en stor mängd övriga kurser:

  • olika IT-kurser inklusive ECDL-datakörkortet
  • internationella språkdiplom i franska (DELF) och tyska (DSD
  • gymnasiediplom i gymnastik, bildkonst, media och musik
  • prepkurser i samtliga studentexamensämnen
  • ett 50-tal tillämpade kurser totalt
  • flera internationella och övriga projekt

I Mattliden har du även goda och flexibla möjligheter att kombinera gymnasiestudier med en professionell idrottssatsning och du kan dessutom få kurser tillgodoräknade för ditt idrottande på högre nivå. 

Skolan har en mycket kunnig och engagerad lärarkår/personal som brinner för sitt arbete. Skolan erbjuder även ett brett urval stödtjänster i form av egen speciallärare, kurator, hälsovårdare, tre studiehandledare samt tillgång till skolpsykolog.