Linked European Awareness Project (LEAP) är ett samarbetsprojekt mellan fem skolor från olika europeiska länder: Italien (Cuneo), Polen (Warszawa), Norge (Stavanger), Skottland (Lockerbie) och Mattlidens gymnasium. LEAP började som ett Comeniusprojekt 1993 och Mattliden har redan hunnit stå värd för projektet fyra gånger. Tidigare träffades tio studeranderepresentanter och en lärare från varje skola i något av länderna för en konferens med ett gemensamt tema. 2018-2020 träffas tio studerande och två lärare per land två gånger i året för ett Erasmus+ projekt under temat Let’s Play Here. LPH bygger runt en chatbot där ungdomarna skapar innehållet för en rundtur i värdstaden. Inkvarteringen sker i värdfamiljer. Mattliden står värd för den sista LPH resan under hösten 2020.

Edinburgh, National Museum of Scotland.

 

Merit Kärki (lärare i finska och LEAP handledande lärare)

Anna Quagraine (studiehandledare och LEAP handledande lärare)