En gång om året, på våren, har studerandena möjlighet att delta i det internationella språkprovet DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)  som ordnas i skolan av det franska utbildningsdepartementet i samarbete med det Franska institutet i Finland. 

 

Provet består av hörförståelse, läsförståelse, skriftligt och muntligt prov och kan avläggas på 4 olika nivåer. Efter avklarat prov får studeranden ett officiellt diplom som kan användas för att bestyrka franska kunskaperna t.ex. vid ansökan om studieplats eller jobb eller för att få språktillägg i serviceyrken. Diplomet är ett bra intyg över de faktiska kunskaperna i franska eftersom språkprovet innehåller en muntlig del och betonar studerandes förmåga att kommunicera.

 

Krista Kaipainen (lektor i franska)