Gymnasiediplomet i konst

Gymnasiediplomet i bildkonst är ett självständigt konstnärligt prov som genomförs under handledning av bildkonstläraren, under en period. Arbetet består av ett verk och en portfolio. Det finns minst fem alternativa uppgifter varav den studerande väljer en. Diplomuppgifterna bygger på de obligatoriska och fördjupade kurserna i bildkonst.

För att göra diplomarbetet bör man ha avlagt fyra kurser i bildkonst.

Mera info fås av bildkonstläraren.

Fredrika Auvinen (lärare i bildkonst)

 

Gymnasiediplomet i gymnastik

I Mattlidens gymnasium erbjuder vi också möjligheten att avlägga gymnasiediplom i gymnastik. För att avlägga ett gymnasiediplom behövs minst fyra avlagda kurser inom ämnesområdet. Ibland ordnas tillfällen att avlägga diplomen i form av kurser, men i annat fall är det möjligt att avlägga dem som självständigt arbete. Uppgifter och direktiv för hur de ska utföras kommer från Utbildningsstyrelsen.

 

Gymnasiediplomet i media

Den studerande ska avlägga fyra gymnasiekurser som anknyter till medier före gymnasiediplomkursen. Gymnasiet fastslår vilka kurser som kan betraktas som grundkurser för gymnasiediplomet i mediekunskap. Diplomarbetet består av en medieproduktion och en portfölj, som innehåller en arbetsplan, en mediebiografi och en essä.

Annika Westermarck (lektor i modersmål) 

Gymnasiediplomet i musik

Musikdiplomet kan göras som en teoretisk (skriftlig) portfolio över den egna utvecklingen i musik under gymnasietiden eller en praktisk konsert/uppträdande + en kortare portfolio. Diplomet kan gestaltas väldigt personligt och gärna med tvärkonstnärliga inslag (bilder, videon etc). Också egna kompositioner, både traditionella såväl som elektroniska kan avläggas.

Melanie Rosas (lärare i musik)