Geografi

Lär dig mera om den värld du lever i! I de tvärvetenskapliga geografikurserna finns det något för alla. Kurserna innehåller bokstavligen allting mellan himmel och jord, från planetariska fenomen i naturgeografin till världsekonomi och turism i humangeografin.

 I den obligatoriska kursen får du veta mera om olika risker som hotar vår jord och vad man kan göra för att skydda sig mot riskerna. I de valbara kurserna får du bland annat lära dig hur man ritar kartor och gör infografik, får veta mera om vad som påverkar  en plats identitet och vilka processer som har format vår jord till den form den har idag. Geografin svarar på frågorna: vad händer, var händer det och varför händer det just där? Kom med på lektion så svarar vi på frågorna tillsammans!

 

Läs mera om de olika geografikurserna i kursbeskrivningarna.

Kemi

Bilden kan innehålla: 2 personer

Har du någonsin undrat över hur man framställer fyrverkeripjäser med olika färger? Eller vilka metaller din telefon innehåller?  Den obligatoriska kursen i kemi ger dig den kunskap du behöver för att förstå världen som omger dig. Vi bekantar oss med kemiska modeller och bli bekanta med hur man gör observationer i experimentellt arbete.

 

I de fördjupade kurserna i kemi, som alla ordnas varje år, lär vi oss om hundra miljoner olika kolföreningar, att göra kemiska beräkningar och “att tala kemi”.  I den tillämpade labbkursen lär vi oss mera om de experimentella metoder som är så viktiga i kemin, samt gör studiebesök till AaltoJuniorLab.  

 

Läs mera om de olika kemikurserna i kursbeskrivningarna.

Biologi

Biologi - läran om livet! I ämnet biologi får du redan i de obligatoriska kurserna svaret på frågan om meningen med livet. Under de fördjupade kurserna får du bekanta dig närmare med genetik, människans biologi och biologins tillämpningar. Om du brinner för att röra dig i naturen skall du absolut välja vår egen fältkurs, medan labbkursen ger en möjlighet att själv testa olika biologiska fenomen.  Är du intresserad av djur och deras beteende? Då är vår etologikurs något för dig!  

 

Läs mera om de olika biologikurserna i kursbeskrivningarna.

 

Projekt som anknyter till naturvetenskaper: 

Resa till CERN (bild saknas)