BILDKONST

I Mattlidens gymnasium finns ett mångsidigt utbud av bildkonstkurser där du med alla dina sinnen kan utmana ditt kreativa tänkande genom att pröva på nya material och tekniker. Du kan arbeta tex. med skulptur, keramik, måleritekniker, arkitektur, design, animation, film, fotografi, graffiti på ett målinriktat sätt. Målsättningen är dels att ha färdigheter för att avlägga bildkonstdiplomet, dels att uppleva och förstå konstens och den visuella kulturens betydelse i ditt eget liv, i samhället och i en internationell, kulturellt mångskiftande verklighet.

 

Läs mera om de olika bildkonstkurserna i kursbeskrivningarna. 

 
 

 MUSIK

 

 

MUSIK - Lär dig något du inte visste du kunde!

 

Mattlidens gymnasium erbjuder ett flertal praktiska kurser i musik vid sidan av de två obligatoriska kurserna. Inom ramen för detta ämne ska man bekanta sig med musik utgående från det egna intresset och möjligheterna är många: elektroniska, traditionella och tvärkonstnärliga projekt kan genomföras. Varje läsår ordnas det flera tillställningar där det är möjligt att uppträda. Detta repeteras bl.a i de valbara kurserna som ofta gestaltas som en Masterclass. Skolan erbjuder utöver detta också möjligheten att avlägga diplomet i musik. Våga utforska musikens värld och dig själv - du kommer att bli överraskad!  

 

Läs mera om de olika musikkurserna i kursbeskrivningarna.